ابزار سایت

افزونه_پیدا_کردن_دوستان_از_حساب_های_کاربری_دیگر

فصل 11- افزونه «پیدا کردن دوستان از حساب‌های کاربری‌ دیگر»

11-1- مقدمه

هدف از ایجاد این قابلیت، امکان پیدا کردن دوستان از طریق حساب‌های کاربری‌ یاهو و گوگل کاربر است. کاربر می‌تواند با استفاده از این افزونه، به فهرست مخاطبین حساب کاربری یاهو و گوگل خود دسترسی پیدا کرده و برای آن‌ها دعوت‌نامه برای عضویت در شبکه اجتماعی ارسال کند. همچنین می‌تواند به کاربرانی که قبلاً عضو شبکه اجتماعی شده‌اند و جزو فهرست مخاطبین حساب کاربری یاهو یا گوگل کاربر است، درخواست دوستی ارسال کند.

11-2- شرح افزونه

کاربر مدیر در بخش تنظیمات این افزونه می‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای اتصال به واسط برنامه‌نویسی‌ یاهو و گوگل را وارد نماید تا از طریق آن اطلاعات، کاربران بتوانند به مخاطبین خود دسترسی پیدا کنند. شکل 1 نمایی از بخش تنظیمات این افزونه را نشان می‌دهد.

شکل 1: نمایی از بخش تنظیمات افزونه پیدا کردن دوست از طریق حساب کاربری یاهو و گوگل

کاربر مدیر اطلاعات لازم جهت اتصال به واسط برنامه‌نویسی یاهو و گوگل را باید به‌صورت مجزا فراهم کرده و در تنظیمات این افزونه وارد کند. با نصب این افزونه، یک مورد به منوی بخش پایین شبکه اجتماعی با عنوان «پیدا کردن دوستان» اضافه شده تا کاربران با وارد شدن به آن صفحه بتوانند دوستان خود را از طریق حساب کاربری یاهو و گوگل پیدا کنند. شکل 35 نمایی از صفحه «پیدا کردن دوستان» را نشان می‌دهد.

شکل 2: نمایی از صفحه پیدا کردن دوستان

کاربران با وارد شدن به صفحه ذکر شده، امکان دسترسی به مخاطبین یاهو یا گوگل را خود دارند. با کلیک بر روی هرکدام از شبکه‌های یاهو یا گوگل، کاربر وارد صفحه امنیتی حساب کاربری خود شده تا تأیید درخواست دسترسی به مخاطبین از او گرفته شود. با کلیک بر روی دکمه «پیدا کردن دوستان از طریق حساب کاربری Yahoo» کاربر وارد وبگاه یاهو شده تا یاهو از کاربر تأیید مجوز دسترسی به مخاطبین را به موتوشاب دهد. شکل 3 نمایی از صفحه تأیید مجوز شبکه اجتماعی برای دسترسی به مخاطبین یاهو را نشان می‌دهد.

شکل 3: نمایی از صفحه تأیید مجوز شبکه اجتماعی برای دسترسی به مخاطبین شبکه یاهو

همچنین با کلیک بر روی دکمه «پیدا کردن دوستان از طریق حساب کاربری Google» کاربر وارد وبگاه گوگل شده تا گوگل از کاربر تأیید مجوز دسترسی به مخاطبین را بگیرد. شکل 4 نمایی از صفحه تأیید مجوز شبکه اجتماعی برای دسترسی به مخاطبین گوگل را نشان می‌دهد.

شکل 4: نمایی از صفحه تأیید مجوز شبکه اجتماعی برای دسترسی به مخاطبین گوگل

بعد از تأیید مجوز برای دسترسی به مخاطبین حساب کاربری گوگل، کاربر وارد صفحه‌ای می‌شود که در حال اتصال به سرور گوگل بوده تا تمامی مخاطبین کاربر از سرور گوگل دریافت شود. شکل 5 نمایی از صفحه انتظار برای دریافت اطلاعات مخاطبین حساب کاربری گوگل کاربر را نشان می‌دهد.

شکل 5: نمایی از صفحه اتصال به سرور گوگل برای دسترسی اطلاعات را نشان می‌دهد.

بعد از تأیید به منظور دسترسی شبکه اجتماعی به فهرست مخاطبین خود، کاربر وارد صفحه‌ای شده که شامل فهرستی از مخاطبین اوست که در گذشته عضو شبکه اجتماعی شدند و جزو دوستان کاربر نیستند. کاربر می‌تواند به تمامی این فهرست (به‌صورت انتخابی) درخواست دوستی ارسال کند. شکل 6 نمایی از این صفحه را نشان می‌دهد.

شکل 6: نمایی از صفحه ارسال درخواست دوستی به مخاطبین عضو شده.

با ارسال درخواست دوستی به مخاطبین یا نادیده گرفتن این مرحله، کاربر وارد صفحه دیگری شده که فهرستی از مخاطبین کاربر را به او نشان می‌دهد که هنوز عضو شبکه اجتماعی نشده‌اند. کاربر می‌تواند برای تمامی این فهرست (به‌ صورت انتخابی) درخواست عضویت ارسال کرده تا آن‌ها هم عضو شبکه اجتماعی شوند. بعد از عضویت افرادی که دعوت شدند، سامانه به‌صورت خودکار، کاربر را از عضو شدن افراد آگاه می‌کند. شکل 7 نمایی از صفحه ارسال دعوت‌نامه به مخاطبین را نشان می‌دهد.

شکل 7: نمایی از صفحه ارسال دعوت‌نامه به مخاطبینی که هنوز عضو نشدند

کاربر مدیر برای این‌که بتواند امکانات مذکور را برای کاربران فراهم کند، نیازمند داشتن اطلاعات لازم به جهت اتصال به واسط برنامه‌نویسی دو وبگاه گوگل و یاهو است. وظیفه انجام تمامی اقدامات برای به دست آوردن اطلاعات لازم جهت اتصال به واسط‌ برنامه‌نویسی دو وبگاه گوگل و یاهو بر عهده مدیر است. در ادامه گام‌های لازم برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای اتصال به واسط‌ برنامه‌نویسی گوگل و یاهو شرح داده شده است.

11-2-1- نحوه اتصال به واسط‌ برنامه‌نویسی یاهو

گام‌های به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز به منظور اتصال به واسط‌ برنامه‌نویسی یاهو به شرح زیر است:

گام شماره 1: ایجاد برنامه کاربر مدیر باید با رفتن به نشانی که یاهو به منظور ایجاد برنامه برای کاربران خود فراهم کرده است، برنامه مورد نیاز خود را بسازد. شکل 8 نمایی از فرم ایجاد برنامه برای اتصال به واسط برنامه‌نویسی یاهو را نشان می‌دهد.

شکل 8: نمایی از فرم ایجاد برنامه برای اتصال به واسط برنامه‌نویسی یاهو

جدول 1 شامل شرح تمامی فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد برنامه به منظور اتصال به واسط برنامه‌نویسی یاهو است.

عنوان فیلد شرح
Application Name نام برنامه توسط این فیلد تعیین می‌شود. این نام در زمان نمایش مجوز دسترسی به اطلاعات کاربری به کاربران نمایش داده شده تا آن‌ها این مجوز را تأیید کنند.
Application Type این فیلد شامل دو گزینه است: 1- Web Application 2- Installed Application. گزینه اول برای سامانه‌های تحت وب طراحی شده است و گزینه دوم نرم‌افزارهای موبایل یا رومیزی را شامل می‌شود. برای موتوشاب گزینه اول مناسب است.
Description این فیلد دربرگیرنده توضیحات این برنامه بوده تا توضیح مختصری در زمان نمایش مجوز دسترسی به اطلاعات کاربران، به آن‌ها نمایش داده شود.
Home Page URL این گزینه باید برابر با دامنه مورد استفاده برای وبگاه باشد. برای مثال مقدار http://shub.ir یک مقدار معتبر برای این فیلد است.
Callback Domain این گزینه تعیین می‌کند که یاهو برای ارائه پاسخ به درخواست دریافت اطلاعات با چه وبگاهی تماس برقرار کند. در حالت پیش‌فرض این مقدار برابر با Home Page URL است.
واسط برنامه‌نویسی Permissions این گزینه مشخص‌کننده نوع اطلاعاتی است که این واسط برنامه‌نویسی می‌خواهد با مجوز کاربران، آن‌ها را دریافت کند. دسترسی به Contacts (فهرست مخاطبین) برطرف‌کننده نیاز این افزونه است.
جدول 1: تمامی فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد برنامه به منظور اتصال به واسط برنامه‌نویسی یاهو

گام شماره 2: دریافت اطلاعات محرمانه بعد از ایجاد پروژه، وبگاه یاهو دو شناسه با عنوان‌های Client Id (Consumer Key) و Client Secret (Consumer Secret) تولید می‌کند. کاربر مدیر باید این دو داده را وارد تنظیمات افزونه کند.

11-2-2- نحوه اتصال به واسط برنامه‌نویسی گوگل

گام‌های به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز به منظور اتصال به واسط برنامه‌نویسی گوگل به شرح زیر است:

گام شماره 1: ایجاد پروژه

کاربر مدیر باید با رفتن به آدرسی که گوگل به منظور ایجاد پروژه برای کاربران خود فراهم کرده است، پروژه مورد نیاز خود را بسازد. شکل 9 نمایی از صفحه ارائه‌شده به کاربر برای ایجاد پروژه را نشان می‌دهد. دسترسی به فهرست مخاطبین توسط کاربران از طریق این پروژه امکان‌‌پذیر بوده و کاربران به منظور استفاده از این امکان، نیاز به ورود از طریق حساب کاربری خود دارند.

شکل 9: نمایی از صفحه ارائه‌شده به کاربر برای ایجاد پروژه برای اتصال به واسط برنامه‌نویسی گوگل

گام شماره 2: انتخاب نوع واسط برنامه‌نویسی

بعد از واردکردن نام پروژه مورد نظر، از کاربر درخواست نوع واسط برنامه‌نویسی مورد نیاز شده تا مشخص شود هدف اصلی تولید واسط برنامه‌نویسی مورد نظر چیست. واسط برنامه‌نویسی مخاطبین نوعی خدمت است که گوگل برای دریافت اطلاعات مخاطبین کاربر فراهم کرده و برطرف‌کننده نیاز این افزونه برای اتصال به سرور گوگل است. بعد از انتخاب واسط برنامه‌نویسی ذکر‌شده، باید این واسط برنامه‌نویسی به‌صورت دستی، فعال شود. شکل 10 صفحه فعال‌سازی واسط برنامه‌نویسی مورد نیاز در وبگاه گوگل را نشان می‌دهد.

شکل 10: صفحه فعال‌سازی واسط برنامه‌نویسی مورد نیاز در وبگاه گوگل

گام شماره 3: تکمیل اطلاعات پروژه

بعد از انتخاب نوع واسط برنامه‌نویسی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز، کاربر باید وارد بخش «OAuth Consent Screen» از قسمت «Credentials» شود تا اطلاعات پروژه را تکمیل کند. شکل 11 نمایی از فرم تکمیل اطلاعات پروژه برای اتصال به واسط برنامه‌نویسی گوگل را نشان می‌دهد.

شکل 11: نمایی از فرم تکمیل اطلاعات پروژه برای اتصال به واسط برنامه‌نویسی گوگل

جدول 2 شامل شرح تمامی فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد فرم به منظور اتصال به واسط برنامه‌نویسی گوگل است.

عنوان فیلد شرح
Product Name نام پروژه توسط این فیلد تعیین می‌شود. این نام در زمان نمایش مجوز دسترسی به اطلاعات کاربری به کاربران نمایش داده شده تا آن‌ها این مجوز را تأیید کنند.
Home Page URL این گزینه باید برابر دامنه مورد استفاده برای وبگاه باشد. برای مثال مقدار http://shub.ir یک مقدار معتبر برای این فیلد است.
Product logo URL می‌توان لوگوی وبگاه شبکه اجتماعی تولید شده را به کاربران در هنگام تأیید مجوز دسترسی به اطلاعات او نشان داد.
Privacy policy URL کاربر می‌تواند نشانی اینترنتی صفحه حفظ حریم خصوصی را در این فیلد قرار داده تا در هنگام تأیید مجوز دسترسی به اطلاعات کاربران، به آن‌ها نشان داده شود.
Terms of service URL کاربر می‌تواند نشانی اینترنتی صفحه شرایط استفاده از خدمات را در این فیلد قرار داده تا در هنگام تأیید مجوز دسترسی به اطلاعات کاربران، به آن‌ها نشان داده شود.
جدول 2: تمامی فیلدهای مورد نیاز برای ایجاد فرم به منظور اتصال به واسط برنامه‌نویسی گوگل

گام شماره 4: دریافت اطلاعات محرمانه

بعد از فعال‌سازی واسط برنامه‌نویسی مورد نظر و تکمیل اطلاعات پروژه، کاربر باید وارد قسمت «Credentials» شده تا بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را ایجاد و دریافت کند. شکل 12 نمایی از صفحه «Credentials» در وبگاه گوگل را نشان می‌دهد که کاربر باید وارد آن شده و یک فرم از آن ایجاد کند.

شکل 12: نمایی از صفحه Credentials

بعد از کلیک بر روی ایجاد یک فرم محرمانه، چهار گزینه به کاربر داده می‌شود. به منظور برطرف کردن نیاز این افزونه، کاربر باید گزینه «Oath Client Id» را انتخاب کند. همچنین کاربر باید نوع پروژه خود را که «Web Application» هست، انتخاب کند. پس از انتخاب نوع پروژه، اطلاعات محرمانه پروژه ساخته شده و در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. شکل 13 نمایی از فرم ایجادشده اطلاعات محرمانه توسط گوگل را نشان می‌دهد.

شکل 13: نمایی از فرم اطلاعات محرمانه ایجادشده توسط گوگل

داخل فرم اطلاعات محرمانه، دو شناسه با عنوان‌های «Client Id» و «Client Secret» تولید می‌کند. کاربر مدیر باید این دو داده را وارد تنظیمات افزونه کند. شکل 14 نمایی از داخل فرم اطلاعات محرمانه توسط وبگاه گوگل را نشان می‌دهد.

شکل 14: نمایی از داخل فرم اطلاعات محرمانه توسط وبگاه گوگل

گام شماره 5: تعیین نشانی اینترنتی دریافت اطلاعات از وبگاه گوگل

بعد از ایجاد فرم محرمانه، کاربر باید وارد فرم شده و اطلاعات مورد نیاز شامل نشانی اینترنتی دریافت اطلاعات از گوگل را تعیین کند. این نشانی اینترنتی بعد از تأیید مجوز دسترسی به اطلاعات توسط کاربران، توسط واسط برنامه‌نویسی گوگل برای ارسال اطلاعات کاربر به وبگاه شبکه اجتماعی استفاده می‌شود. فیلد «Authorized JavaScript Origins» باید برابر دامنه مورد نظر (http://domain.com) و فیلد «Authorized redirects URIs» باید برابر مقدار زیر قرار داده شود. http://domain.com/iisimport/googlec که domain.com دامنه شبکه اجتماعی مورد نظر است.

افزونه_پیدا_کردن_دوستان_از_حساب_های_کاربری_دیگر.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45