ابزار سایت

افزونه_پیش_بارگذار

فصل 35- افزونه پیش‌بارگذار

35-1- مقدمه

با نصب این افزونه در هنگام بارگذاری صفحه‌های مختلف شبکه اجتماعی، صفحه‌ای شامل یک نشانگر بارگذاری که کل محتوای صفحه را تا اتمام بارگذاری کامل می‌پوشاند به کاربر نشان داده می‌شود. کاربرد این افزونه هنگامی است که متولی شبکه اجتماعی مایل باشد تمامی صفحات، تصاویر و سایر بخش‌های شبکه اجتماعی پس از بارگیری کامل به کاربران نشان داده شوند.

35-2- شرح افزونه

پس از نصب این برنامه و بارگذاری مجدد سامانه، صفحه‌ای مشابه شکل 1 به کاربر نشان داده می‌شود.

شکل 1: نمایی از افزونه پیش‌بارگذار

پس از آن‌که سایت به صورت کامل بارگذاری شد و تمام قسمت‌ها آماده نمایش شدند، این صفحه به صورت خودکار محو شده و صفحه مورد نظر به کاربر نشان داده خواهد شد.

35-3- قابلیت‌های مدیریتی

قابلیت‌های مدیریتی افزونه پیش‌بارگذار دارای حالت‌های حرکتی و گرافیک‌های مختلف بوده و به کاربر مدیر این امکان داده شده تا برای سامانه خود این افزونه را سفارشی سازی کند. در بخش تنظیمات مربوط به این افزونه، چهار نوع پیش بارگذار وجود دارد که با انتخاب هر کدام و فشردن دکمه «ذخیره تنطیمات»‌ پیش بارگذار سامانه تغییر خواهد کرد. شکل 2 مراحل تغییر پیش بارگذار را نشان می دهد.

شکل 2: مراحل تغییر نوع پیش بارگذار

افزونه_پیش_بارگذار.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45