ابزار سایت

افزونه_پیش_بارگذار

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_پیش_بارگذار [2016/10/15 07:12]
admin
افزونه_پیش_بارگذار [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 16: خط 16:
  
 قابلیت‌های مدیریتی قابلیت‌های مدیریتی
-افزونه پیش‌بارگذار دارای حالت‌های حرکتی و گرافیک‌های مختلف بوده و به کاربر مدیر این امکان داده شده تا برای سامانه خود این افزونه را سفارشی سازی کند. در بخش تنظیمات مربوط به این افزونه، چهار نوع پیش بارگذار وجود دارد که با انتخاب هر کدام و فشردن دکمه «ثبت ​تنطیمات»‌ پیش بارگذار سامانه تغییر خواهد کرد. <imgref 20161015-104107>​ مراحل تغییر پیش بارگذار را نشان می دهد.+افزونه پیش‌بارگذار دارای حالت‌های حرکتی و گرافیک‌های مختلف بوده و به کاربر مدیر این امکان داده شده تا برای سامانه خود این افزونه را سفارشی سازی کند. در بخش تنظیمات مربوط به این افزونه، چهار نوع پیش بارگذار وجود دارد که با انتخاب هر کدام و فشردن دکمه «ذخیره ​تنطیمات»‌ پیش بارگذار سامانه تغییر خواهد کرد. <imgref 20161015-104107>​ مراحل تغییر پیش بارگذار را نشان می دهد.
  
 <​imgcaption 20161015-104107|مراحل تغییر نوع ​ پیش بارگذار>​{{ :​pasted:​20161015-104107.png }}</​imgcaption>​ <​imgcaption 20161015-104107|مراحل تغییر نوع ​ پیش بارگذار>​{{ :​pasted:​20161015-104107.png }}</​imgcaption>​
افزونه_پیش_بارگذار.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45