ابزار سایت

افزونه_گروه_پلاس

فصل 39- افزونه گروه پلاس

39-1- مقدمه

هدف از ایجاد این افزونه، اضافه سازی قابلیت تعریف دسته برای افزونه گروه، اعمال فیلترینگ برای این افزونه و جستجوی گروه‌ها بر اساس عنوان است

39-2- شرح افزونه

39-2-1- انتخاب دسته برای یک گروه

در هنگام ایجاد و یا ویرایش یک گروه، کاربر می‌تواند مانند شکل 1 برای گروه مورد نظر دسته انتخاب کند.

شکل 1: انتخاب دسته در هنگام ایجاد یک گروه

اگر برای گروهی دسته مشخص‌شده باشد، در حین نمایش آن و در بخش اطلاعات گروه، دسته گروه قابل رؤیت است (شکل 2).

شکل 2: نمایش اطلاعات دسته در بخش اطلاعات گروه

39-2-2-فیلترینگ و جستجوی گروه‌ها

برای سه دسته محبوب‌ترین، آخرین و گروه‌های من امکان جستجوی گروه‌ها بر اساس عنوان وجود دارد، همچنین برای دسته‌های مذکور، امکان فیلترینگ گروه‌ها بر اساس انتخاب دسته‌های تعریف‌شده وجود دارد (شکل 3).

شکل 3: فیلترینگ گروه‌ها

39-2-3- ایجاد یک دسته،‌ ویرایش و یا حذف

ایجاد، ویرایش و یا حذف یک دسته، در بخش مدیریت افزونه‌ها، در قسمت تنظیمات افزونه گروه پلاس قرار دارد (شکل 4).

شکل 4: تنظیمات افزونه گروه پلاس

نکته: امکان افزودن دسته تکراری وجود ندارد.

39-2-4- بارگذاری فایل پیوست

این افزونه‌ امکان بارگذاری فایل هم در نسخه رومیزی و هم در نسخه تلفن همراه برای افزونه‌های گروه را فراهم می‌کند.کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه «افزودن فایل» فایل مورد نظر خود را مطابق شکل 5 بارگذاری کند.

شکل 5: انتخاب گزینه افزودن فایل برای بارگذاری فایل جدید

پس از بارگذاری، همان‌طور که در شکل 6 مشخص است، فایل‌های ایجادشده در همان ابزارک فایل‌ها قابل رؤیت بوده و با انتخاب گزینه «مشاهده همه» می‌توان اطلاعات کلیه فایل‌های بارگذاری شده را مشاهده و در صورت لزوم و وجود دسترسی لازم حذف کرد.

شکل 6: مشاهده اطلاعات فایل‌ها

افزونه_گروه_پلاس.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45