ابزار سایت

انجمن

فصل 9- انجمن

در بخش «انجمن» کاربر می‌تواند در انجمن‌های مختلف (ساخته‌شده توسط افراد مختلف) به تبادل نظر، بحث و گفتگو و یا پرسش ‌و پاسخ بپردازد. در این راستا کاربر با انتخاب موضوع در انجمن مورد نظر می‌تواند در خصوص موضوع مذکور به بحث بپردازد. شکل 1 نمایی از صفحه «انجمن» را نمایش می‌دهد. این صفحه شامل انجمن‌های ساخته‌شده، تعداد موضوعات در هر انجمن، تعداد پاسخ‌ها در هر انجمن و همچنین نام کاربری که آخرین پاسخ را داده می‌شود.

شکل 1: نمایش صفحه «انجمن»

لازم به ذکر است که امکان ساخت یک انجمن فقط برای مدیر سامانه و یا ناظم‌های تعیین‌شده در این صفحه است. کاربر با کلیک بر روی هر انجمن می‌تواند لیست گفتگوهای موجود در هر انجمن، تعداد پاسخ‌ها به هر موضوع و تعداد بازدیدکنندگان از هر موضوع را مشاهده نماید.

شکل 2: صفحه گفتگوهای موجود در هر انجمن

در این صفحه مطابق شکل 3 کاربر می‌تواند با کلیک بر روی «موضوع جدید» و تکمیل‌کردن اطلاعات خواسته‌شده، یک موضوع جدید در انجمن ایجاد نماید.

شکل 3: صفحه «ایجاد انجمن»

مطابق شکل 4، کاربر با کلیک بر روی هر گفتگو می‌تواند وارد صفحه گفتگوهای دیگران در رابطه با آن موضوع شود و پاسخ‌های خود در رابطه با موضوع را در کادر «درج پاسخ» بنویسد. اگر در گفتگوی کاربران تخلفی صورت گرفته باشد با کلیک بر روی «گزارش تخلف» می‌توان آن را جهت بررسی به مدیر سامانه اعلام نمود.

شکل 4: صفحه پرسش و پاسخ

کاربر سازنده موضوع در انجمن مطابق شکل 4 امکان حذف موضوع از انجمن را دارد.

شکل 5: امکان حذف موضوع توسط سازنده موضوع

9-1- جستجو در انجمن

در بخش «انجمن» گزینه‌ای برای جستجوی در انجمن‌ها وجود دارد تا کاربر بتواند انجمن مورد نظر خود را جستجو نمود و به آن دسترسی پیدا کند. همان‌طور که در شکل 6 مشاهده می‌شود گزینه‌های «جداسازی با نام کاربری» و «جستجوی پیشرفته» برای یافتن انجمن مورد نظر وجود دارد.

شکل 6: جستجو انجمن‌ها

با کلیک بر روی «جداسازی با نام کاربری» می‌توان بر اساس نام کاربری که سازنده انجمن است جستجو کرد و با کلیک بر روی گزینه «جستجوی پیشرفته» کاربر وارد صفحه‌ای مطابق با شکل 7 می‌شود.

شکل 7: جستجوی پیشرفته

کاربر با تکمیل اطلاعات خواسته‌شده برای جستجوی پیشرفته می‌تواند انجمن مورد نظر خود را پیدا نماید.

انجمن.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45