ابزار سایت

ترجیحات_من

بخش «ترجیحات من» این امکان را به کاربران می‏دهد تا بتوانند تنظیمات مربوط به پیام‌های دسته‌جمعی و منطقه زمانی خود را مشخص کنند. کاربر می‌تواند با کلیک بر روی تصویر کاربری خود که مطابق شکل 1 است و انتخاب گزینه «ترجیحات من» وارد صفحه «ترجیحات عمومی» بشود.

شکل 1: مراحل ورود به صفحه «ترجیحات من»

در این زبانه همان‌طور که در شکل 2 مشاهده می‌شود، کاربر می‌تواند تنظیمات مربوط به پیام‌های دسته‌جمعی که شامل موارد زیر هست را انجام دهد.

  • عضویت در خبرنامه: با فعال‌کردن این گزینه پیام‌های دسته‌جمعی خبرنامه سامانه به ایمیل کاربر ارسال می‌شود.
  • تعیین منطقه زمانی: کاربر زمان سامانه خود را می‌تواند بر اساس منطقه دلخواه تنظیم نماید.
  • ارسال رایانامه هنگام ورود: با فعال‌کردن این گزینه هنگام ورود کاربر به شبکه اجتماعی یک رایانامه به صورت خودکار، حاوی اطلاعات ورود برای او ارسال می‌شود.

کاربر می‌تواند پس از انجام تنظیمات دلخواه با کلیک بر روی گزینه «ذخیره» تنظیمات خود را ذخیره نماید. شکل 2: مراحل ورود به صفحه «ترجیحات من»

ترجیحات_من.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45