ابزار سایت

تنظیمات_امنیت_فایل_های_نصب_سامانه

تنظیمات امنیت فایل‌های نصب سامانه

برای این‌که سامانه بتواند به‌صورت صحیح نصب و راه‌اندازی شود، می‌بایست پس از دریافت فایل نصب موتور اصلی سامانه و قراردادن در مسیر و پوشه انتخابی مورد نظر، به پوشه مذکور کلیه دسترسی‌های نوشتن، خواندن و … داده شود.

1- تنظیمات دسترسی فایل در سیستم‌عامل لینوکس

برای اعمال دسترسی در سیستم‌عامل لینوکس با استفاده از ترمینال می‌بایست دستور زیر وارد شود:

sudo chmod -R ugo+rw /folder_path

دستور sudo در ابتدای خط فرمان اجرای فرمان مورد نظر بانفوذ مدیر 1 را می‌دهد. دستور chmod برای اعمال تغییرات حق دسترسی است. دستور –R به‌صورت بازگشتی فرمان را هم برای پوشه‌های والدین (بالاسری) و هم برای پوشه‌های فرزندان (زیرپوشه‌ها) اجرا می‌کند. دستور ugo+rw به کاربر، گروه و دیگران دسترسی خواندن و نوشتن روی فایل مورد نظر می‌دهد /folder_path آدرس پوشه مورد نظر است.

2- تنظیمات دسترسی فایل در سیستم‌عامل ویندوز

برای اعمال دسترسی در سیستم‌عامل ویندوز می‌بایست به مسیری که فایل مورد نظر در آن قرار دارد رفته، روی آن کلیک راست نمود. سپس از منوی نمایش داده‌شده به قسمت Security رفته و پس از انتخاب گروه یا کاربر مورد نظر از پنجره اول گزینه Edit انتخاب شود (شکل 1). از منوی دسترسی ظاهرشده گزینه تمامی دسترسی‌ها 2 را برای کاربر یا گروه مورد نظر انتخاب می‌کنیم.

شکل 1: انتخاب گزینه Edit… از منوی Security

شکل 2: انتخاب گزینه Full control برای کاربر یا گروه مورد نظر

1) administrative
2) Full Control
تنظیمات_امنیت_فایل_های_نصب_سامانه.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45