ابزار سایت

جستجو_در_انجمن

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
جستجو_در_انجمن [2016/11/26 12:50]
admin ایجاد شد
جستجو_در_انجمن [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-به صورت پیش‌فرض برای جستجو در انجمن حداقل تعداد کاراکترهای مجاز چهار کاراکتر می‌باشد. دلیل آن است که در تنظیمات مربوط به mySql به صورت پیش‌فرض این مقدار تعبیه شده‌است. توسعه‌دهنده درصورتی که مایل باشد این محدودیت را تغییر بدهدمی‌بایست در تنظیمات ​بیان‌شده ​متغیر ft_min_word_len ​ را به مقدار دلخواه جدید تغییر دهد.+به صورت پیش‌فرض برای جستجو در انجمن حداقل تعداد کاراکترهای مجاز چهار کاراکتر می‌باشد. دلیل آن است که در تنظیمات مربوط به mySql به صورت پیش‌فرض این مقدار تعبیه شده‌است. توسعه‌دهنده درصورتی که مایل باشد این محدودیت را تغییر بدهد، می‌بایست در تنظیمات ​mySql متغیر ft_min_word_len ​ را به مقدار دلخواه جدید تغییر دهد.
جستجو_در_انجمن.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45