ابزار سایت

حداقل_نیازمندی_های_راه_اندازی_شبکه_اجتماعی

حداقل نیازمندی‌های راه‌اندازی شبکه اجتماعی

 • سیستم‌عامل باید لینوکس یا ویندوز باشد.
 • اگر از Apache 2 به عنوان کارگزار وب استفاده می‌کنید، باید تنظیمات زیر برای آن اعمال شود.
  • مقدار متغیر mod_rewrite برابر on تعیین شود
  • مقدار متغیر mod_security (strict configurations) برابر off تعیین شود.
 • نسخه زبان برنامه‌نویسی PHP می‌بایست 5.5 یا بالاتر بوده و تنظیمات زیر برای آن اعمال شود. به منظور تغییر مقادیر متغیرهای ذکرشده، باید وارد فایل php.ini شده (این فایل جزو فایل‌های ریشه پوشه php است.) و مقادیر زیر را در فایل مذکور پیدا کرده و تنظیمات آن‌ها به درستی وارد شوند. بعد از اعمال تغییرات، کارگزار باید از نو شروع شود.
  • مقدار متغیر cURL برابر on تعیین شود.
  • مقدار متغیر fopen برابر on تعیین شود.
  • مقدار متغیر register_globals برابر off تعیین شود.
  • مقدار متغیر safe_mode برابر off تعیین شود.
  • مقدار متغیر suPHP برابر off تعیین شود.
  • مقدار متغیر suApache برابر off تعیین شود.
  • مقدار متغیر suhosin برابر off تعیین شود.
 • زبان برنامه‌نویسی PHP باید افزونه‌های زیر را داشته باشد. (راهنما)
  • PDO
  • DOM
  • mbstring
  • zip
  • zlib
  • ftp
  • json
  • php_openssl
  • tidy
 • استفاده از پایگاه دادهMySQL با نسخه بالاتر از 5.5
 • استفاده از کتابخانهGD Library 2 از نوع FreeType
 • پشتیبانی از سازوکار کرون‌جاب (راهنما)

همچنین باید بر اساس نیاز، متغیرهای زیر در php.ini مقداردهی شوند. مقادیر ممکن برای این متغیرها وابسته به شرایط وب‌گاه متفاوت بوده و تشخیص بهترین مقدار برای این متغیرها بر عهده مدیر شبکه اجتماعی است.

 • file_upload: اگر نیاز است تا به کاربران امکان بارگذاری فایل داده شود، باید مقدار این متغیر “On” تعیین شود.
 • upload_max_filesize: این متغیر نشان‌دهنده میزان حجم فایل‌هایی است که کاربران می‌توانند وارد شبکه اجتماعی کنند. توجه به این ¬نکته الزامی است که کاربر مدیر می‌تواند در بخش تنظیمات به صورت مجزا، مقدار بیشترین حجم مجاز فایل‌های بارگذاری شده توسط کاربران را تعیین کند. اگرچه آن مقدار باید از مقدار این متغیر تعیین‌شده در فایل php.ini کمتر باشد، در غیر این صورت مقدار تعیین شده در php.ini ملاک قرار خواهد گرفت. پیشنهاد می‌شود که با توجه به نوع شبکه اجتماعی خود، مقدار مناسبی برای این متغیر مشخص شود.
 • max_file_uploads: این متغیر نشان‌دهنده میزان تعداد فایل‌های بارگذاری شده هم‌زمان توسط کاربران است. برای مثال اگر هدف بارگذاری تعدادی فایل زبان در شبکه اجتماعی باشد، آن تعداد نباید از مقدار این متغیر بیشتر باشد و در غیر این صورت، کارگزار اجازه بارگذاری را نمی‌دهد.
 • post_max_size: این متغیر نشان‌دهنده حداکثر حجم قابل قبول داده‌های فرم برای ارسال به سرور است. مقدار این متغیر باید حتما از متغیر max_file_uploads بیشتر بوده و توصیه می‌شود حداقل دو برابر آن باشد.
 • memory_limit: این متغیر نشان‌دهنده حداکثر میزان استفاده از حافظه است.
حداقل_نیازمندی_های_راه_اندازی_شبکه_اجتماعی.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45