ابزار سایت

راهنمای_کاربری

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
راهنمای_کاربری [2016/09/14 10:32]
admin ایجاد شد
راهنمای_کاربری [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 5: خط 5:
     *[[ویرایش_نمایه| ویرایش نمایه]] ​       *[[ویرایش_نمایه| ویرایش نمایه]] ​  
     * [[داشبورد|داشبورد]] ​   ​     * [[داشبورد|داشبورد]] ​   ​
-    *[[صفحه_اصلی_1| صفحه اصلی]]+    *[[صفحه_اصلی_وب‌گاه| صفحه اصلی]]
     * [[اعضا|اعضا]]     * [[اعضا|اعضا]]
     * [[انجمن|انجمن]]     * [[انجمن|انجمن]]
خط 18: خط 18:
     *[[اعلان_های_رایانامه|اعلان‌های رایانامه]]     *[[اعلان_های_رایانامه|اعلان‌های رایانامه]]
     * [[حریم_خصوصی|حریم خصوصی]]     * [[حریم_خصوصی|حریم خصوصی]]
 +    * [[هشتگ|ساختارهای مورد پذیرش هشتگ و اشاره‌ به نام‌های کاربری]]
راهنمای_کاربری.1473849123.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45