ابزار سایت

راهنمای_کاربری_و_راهبری_افزونه_ها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
راهنمای_کاربری_و_راهبری_افزونه_ها [2018/11/13 11:27]
mohammadi
راهنمای_کاربری_و_راهبری_افزونه_ها [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 75: خط 75:
   * [[افزونه_مدیریت_ftp |افزونه «مدیریت ftp»]]   * [[افزونه_مدیریت_ftp |افزونه «مدیریت ftp»]]
   * [[افزونه_نظرسنجی-جدید |افزونه «نظرسنجی جدید»]]   * [[افزونه_نظرسنجی-جدید |افزونه «نظرسنجی جدید»]]
 +  * [[افزونه_واردسازی-کاربران |افزونه «واردسازی کاربران»]]
  
  
راهنمای_کاربری_و_راهبری_افزونه_ها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45