ابزار سایت

راه_اندازی_ورود_و_یا_ثبت_نام_با_حساب_کاربری_gmail

راه‌اندازی ورود و یا ثبت‌نام با حساب کاربری Gmail

ابتدا لازم است کاربر مدیر با استفاده از پیوند زیر وارد بخش Google APIs از حساب کاربری gmail خود شود.

https://console.developers.google.com/project?authuser=0

مطابق شکل 1، پس از ورود به حساب کاربری، باید یک پروژه جدید دقیقاْ هم‌نام با نام شبکه اجتماعی ایجاد شود.

شکل 1: ایجاد پروژه جدید

سپس وارد بخش API Manager شده از منوی سمت چپ بخش Credentials و سپس OAuth Client ID را انتخاب شود (شکل 2).

شکل 2: انتخاب بخش OAuth Client ID

بعد از این کار، ممکن است خطایی مشابه شکل 3 مواجه ظاهر شود.

شکل 3: خطای بخش OAuth Client ID

این مشکل به‌خاطر عدم انتخاب نام برای محصول در OAuth consent screen است. پس از انتخاب گزینه Configure consent screen به صفحه‌ای مانند شکل 4 ظاهر می‌شود. در قسمت Product name shown to users لازم است نام شبکه اجتماعی درج شود.

شکل 4: تخصیص نام برای API

پس از ذخیره مجددا به صفحه Create client ID ارجاع داده‌ خواهد شد. در این صفحه برای Application type گزینه Web application را انتخاب کند. پس از این انتخاب موارد زیر در صفحه ظاهر خواهند شد:

  • بخش Name که لازم است دقیقاْ هم‌نام شبکه اجتماعی وارد شود.
  • بخش Authorized Javascript origins که در آن آدرس Home Url شبکه اجتماعی خود باید درج شود.
  • بخش Authorized Redirect URls آدرس صفحه‌ای که صحت برقراری ارتباط را بررسی می‌کند وارد شود

پس از ایجاد دو مقدار Client ID و Secret ID می‌بایست در تنظیمات افزونه‌ای که نوشته شده است وارد شود تا صحت ورود در سامانه به وسیله این مقادیر بررسی شود(شکل 5).

شکل 5: ساخت Client ID برای سامانه

پس از انتخاب دکمه Create پنچره‌ای مطابق شکل 6 پنجره‌ای ظاهر می‌شود که در آن client ID و client secret موجود است.

شکل 6: نمایش client ID و client secret

راه_اندازی_ورود_و_یا_ثبت_نام_با_حساب_کاربری_gmail.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45