ابزار سایت

رخدادها

فصل 13- رخدادها

رخداد برای اطلاع‌رسانی درباره هر موضوعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال یک رخداد می‌تواند برای برگزاری یک جلسه و یا ملاقات دوستان و غیره باشد. در بخش «رخداد‌ها» کاربر می‌تواند رخدادی را ایجاد کرده و افراد مورد نظر را به آن دعوت نماید. همچنین می‌تواند از تعداد شرکت‌کنندگان در این رخداد مطلع شود.

شکل 1: افزودن رخداد

همان‌طور که در شکل 1 مشاهده می‌شود با کلیک بر روی گزینه «افزودن رخداد جدید» کاربر وارد صفحه‌ای مطابق شکل 2 می‌شود. برای ساختن یک رخداد باید عنوان رخداد و همچنین زمان شروع رخداد را تعیین نمود. برای مشخص نمودن زمانی برای پایان رخداد با فعال‌کردن گزینه «تاریخ و زمان پایان رخداد» می‌توان زمان پایان را تمدید کرد. علاوه بر این‌ها امکان مشخص کردن اطلاعات دیگری مانند «شرح رخداد»، «مکان»، «تصویر» و همچنین امکان تعیین میزان دسترسی افراد به رخداد مورد نظر و اجازه دعوت کردن توسط دیگر کاربران وجود دارد. پس از تکمیل اطلاعات با کلیک بر روی گزینه «اضافه کردن» رخداد جدید ساخته می‌شود. رخداد ساخته‌شده در قسمت رخدادهای آینده قرار می‌گیرد. همچنین رخدادهایی که زمان آن‌ها به پایان رسیده در بخش «گذشته» قرار می‌گیرد و اگر کاربر بخواهد تمامی رخدادهایی را که ساخته است را مشاهده نماید می‌تواند بر روی گزینه «رخدادهای من» کلیک نماید. تمامی دعوت‌نامه‌هایی که برای یک کاربر فرستاده می‌شود در بخش «دعوت‌نامه» قرار دارد.

شکل 2: افزودن رخداد

پس از ساختن رخداد کاربر سازنده و یا کاربرانی که به رخداد دعوت‌شده‌اند وارد صفحه‌ای مطابق شکل 3 می‌شوند.

شکل 3: افزودن رخداد

در این صفحه اطلاعات مربوط به «جزئیات رخداد»، «افراد شرکت‌کننده»، «شرح رخداد» و «دیوار» برای گذاشتن نظرات دیده می‌شود. همچنین سازنده رخداد امکان ویرایش و یا حذف رخداد را دارد.

رخدادها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45