ابزار سایت

سوالات_متداول

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
سوالات_متداول [2017/08/29 12:16]
admin
سوالات_متداول [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 14: خط 14:
   * [[سازوکار_حذف_محتوای_کاربر_در_هنگام_حذف_کاربر|سازوکار حذف محتوای کاربر در هنگام حذف کاربر]] ​   * [[سازوکار_حذف_محتوای_کاربر_در_هنگام_حذف_کاربر|سازوکار حذف محتوای کاربر در هنگام حذف کاربر]] ​
   * [[نسخه‌های_PHP_که_قابل_اطمینان_نیستند|نسخه‌های PHP که قابل اطمینان نیستند]]   * [[نسخه‌های_PHP_که_قابل_اطمینان_نیستند|نسخه‌های PHP که قابل اطمینان نیستند]]
 +  * [[جلوگیری_از _حملات_Slow_DoS|جلوگیری از حملات Slow DoS]] 
سوالات_متداول.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45