ابزار سایت

صفحه_اصلی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
صفحه_اصلی [2016/09/26 08:00]
admin
صفحه_اصلی [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 8: خط 8:
 [[راهنمای_راهبری|راهنمای راهبری]] [[راهنمای_راهبری|راهنمای راهبری]]
  
-راهنمای مدیریت بر شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده توسط موتوشاب شامل آموزش‌های لازم جهت مدیریت و نظارت بر کاربران، صفحات و اجزای آن‌ها و همچنین محتوای بخش‌های مختلف موتوشاب جهت استفاده مدیران، ناظم‌ها و صاحبان شبکه اجتماعی تولید شده توسط این موتور شبکه اجتماعی+راهنمای مدیریت بر شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده توسط موتوشاب، شامل آموزش‌های لازم جهت مدیریت و نظارت بر کاربران، صفحات و اجزای آن‌ها و همچنین محتوای بخش‌های مختلف موتوشاب جهت استفاده مدیران، ناظم‌ها و صاحبان شبکه اجتماعی تولید شده توسط این موتور شبکه اجتماعی
  
  
صفحه_اصلی.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45