ابزار سایت

صفحه_اصلی_مدیریت

فصل 4- صفحه اصلی

با کلیک بر روی پیوند «میز فرمان مدیریت»، صفحه اصلی مدیریت سامانه نمایان خواهد شد که در شکل 1 قابل مشاهده است.

شکل 1: نمایی از صفحه مدیریت

در این صفحه، تعدادی نمودار به جهت گزارش‌گیری از وضعیت کاربران و محتوای سامانه و همچنین فهرستی از پیوندها در سمت راست صفحه مشاهده می‌شود که هر کدام مدیر سامانه را به یکی از ابزارهای مدیریتی هدایت می‌کنند. شایان ذکر است که این فهرست در تمامی صفحات در «میز فرمان مدیریت» در سمت راست صفحه به طور ثابت وجود دارد. در نتیجه در هر لحظه قابل مشاهده است. همان‌طور که ذکر شد آمارهای فعالیت کاربر به صورت یک نمودار در طی زمان مطابق شکل 1 قابل مشاهده است. در این نمودار، تعداد ثبت‌نام‌ها و ورودها طی بازه زمانی مشخصی قابل مشاهده است. تعیین بازه زمانی نیز با انتخاب گزینه‌های بالای نمودار میسر است. نمودار دیگری که در صفحه اصلی قابل مشاهده است، نمودار آمار محتوا نام دارد که در شکل 2 قابل مشاهده است.

شکل 2: نمایی از نمودار آمار محتوا در بخش مدیریت

نمودار آمار محتوا نیز مشابه نمودار آمار کاربران، قابلیت انتخاب بازه زمانی را برای نمایش دارا است. همچنین با استفاده از یک فهرست انتخابی می‌توان نوع محتوا را برای رسم نمودار انتخاب کرد. به عنوان مثال با انتخاب گزینه «نظرات»، فقط آمار مربوط به نظرات ارسال‌شده در سامانه نمایش داده می‌شود. همچنین امکان سفارشی‌سازی صفحه اصلی در بخش مدیریت موتوشاپ وجود دارد. در این راستا با کلیک بر روی دکمه سفارشی‌سازی (قابل مشاهده در شکل 1)، یک فهرست باز می‌شود که همانند شکل 3 شامل ابزارک‌های موجود برای افزودن به این صفحه وجود دارد. با انتخاب و کشیدن ابزارک به داخل صفحه می‌توان ابزارک را افزود. پس از این اقدام امکان تنظیمات بیشتر ابزارک میسر خواهد شد. سپس با کلیک بر روی دکمه «پایان سفارشی‌سازی»، تغییرات اعمال‌شده ذخیره خواهند شد. به عنوان مثال در صورت افزودن یک ابزارک «متن دلخواه / HTML» و انتخاب گزینه «تنظیمات» پس از افزوده شدن این ابزارک صفحه‌ای مشابه شکل 4 ظاهر می‌شود که در آن می‌توان ابزارک را پیکربندی کرد.

شکل 3: قابلیت سفارشی‌سازی صفحه اصلی مدیریت

شکل 4: ویرایش تنظیمات ابزارک «متن دلخواه / HTML»

صفحه_اصلی_مدیریت.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45