ابزار سایت

صفحه_اصلی_وب_گاه

فصل 7- صفحه اصلی

در «صفحه اصلی» کاربر می‌تواند موارد عمومی که در سامانه وجود دارد را پیگیری نماید. این صفحه از اجزای زیر تشکیل شده است:

  • تازه‌ها: تمامی مطالبی که با دسترسی عمومی توسط کاربران در سامانه قرار می‌گیرد را می‌توان مشاهده کرد.
  • تصاویر: تصاویری که توسط کاربران با دسترسی عمومی قرار داده شده را نمایش می‌دهد.
  • کاربران: خلاصه‌ای از صفحه اعضا را نمایش می‌دهد.
  • موضوعات انجمن: خلاصه‌ای از موضوعات انجمن‌های ساخته‌شده را نمایش می‌دهد و با کلیک بر روی هر انجمن می‌توان وارد آن انجمن شد.
  • اخبار: آخرین اخبار ایجادشده در سامانه را نمایش می‌دهد.

7-1- تازه‌ها

بخش «تازه‌ها» شامل نوشته‌‏ها و فعالیت‏‌هایی است که دارای سطح دسترسی عمومی هستند. این در حالی است که بخش‌ «تازه‌ها» در صفحه «داشبورد» شامل نوشته‌‏ها و فعالیت‌‏های کاربر به همراه دوستان او است. بخش‌ «تازه‌ها» در صفحه «نمایه» شامل نوشته‏‌هایی است که کاربر در «نمایه» یا «داشبورد» خود ایجاد کرده و یا دیگران در «نمایه» او ایجاد کرده‌‏اند. در بخش بعد به شرح مؤلفه‌های این صفحه پرداخته شده است.

شکل 1: صفحه اصلی در قسمت نوار ابزار

7-2- سایر موارد

همان‌طور که در ابتدای فصل توضیح داده شد، در «صفحه اصلی» مطابقشکل 2 ابزارک‌های «ویدیو»، «اخبار»، «موضوعات انجمن» و یا هر ابزارکی که توسط مدیر سامانه افزونه آن نصب شده باشد وجود دارد که هرکدام نمایشگر آخرین فعالیت‌های عمومی در قسمت خود هستند.

شکل 2: ابزارک‌های موجود در «صفحه اصلی»

صفحه_اصلی_وب_گاه.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45