ابزار سایت

صندوق_پیام

فصل 15- صندوق پیام

با کلیک بر روی «صندوق پیام» که در نوارابزار شکل 1 نشان داده‌شده است، کاربر می‌تواند تمامی پیام‌هایی که برای او ارسال شده را مشاهده نماید.

شکل 1: صندوق پیام

با کلیک بر روی «صندوق پیام» صفحه‌ای مطابق شکل 2 نمایش داده می‌شود که در این تصویر دو گزینه نمایش «همه پیام‌ها» و همچنین «ارسال پیام» وجود دارد. با کلیک بر روی گزینه «نمایش همه موارد» تمامی پیام‌هایی که برای کاربر ارسال شده است نمایش داده می‌شود.

شکل 2: ارسال پیام

همچنین با کلیک بر روی گزینه «ارسال پیام» صفحه‌ای مطابق شکل 3 باز می‌شود که با انتخاب نام کاربری فرد مورد نظر و همچنین موضوع و متن پیام می‌توان پیام مورد نظر را ارسال نمود.

شکل 3: صفحه ‌نمایش آخرین پیام‌ها

صندوق_پیام.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45