ابزار سایت

عدم_توانایی_در_ایجاد_فیلم

عدم توانایی در ایجاد فیلم

برای واردسازی منابع مجاز می‌بایست کاربر مدیر می‌بایست در قسمت مدیریت، بخش تنظیمات و زیربخش تنظیمات محتوا را انتخاب کرده و در قسمت فهرست منابع معتبر، آدرس منبع مورد نظر را وارد نموده و ذخیره کند. پس از انجام این‌کار کاربران می‌توانند لینک‌های ویدئوهای موجود در منبع مذکور را وارد کنند. همچنین برای ایجاد فیلم باید از کد جاسازی ارائه‌شده در سامانه‌های اشتراک ویدیو به عنوان نشانی اینترنتی منبع استفاده شود.

عدم_توانایی_در_ایجاد_فیلم.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45