ابزار سایت

عکس_سرصفحه

فصل 14- عکس سرصفحه

«عکس سرصفحه» تصویری است که کاربر برای صفحه «نمایه» خود انتخاب می‌نماید و تمامی کاربرانی که وارد صفحه «نمایه» می‌شوند امکان مشاهده تصویر را دارند. در این صفحه کاربر می‌تواند تصویر سرصفحه جدیدی را بارگذاری و یا آن را ویرایش نمایید.

شکل 1: بارگذاری تصویر سرصفحه

ابتدا کاربر عنوان تصویر مورد نظر خود را مشخص می‌نماید و سپس برای بارگذاری تصویر بر روی گزینه «Browse» کلیک می‌نماید و تصویر مورد نظر خود را انتخاب می‌کند سپس بر روی گزینه ثبت باید کلیک کند تا تصویر مورد نظر بر روی سرصفحه قرار گیرد و همچنین می‌تواند از تصاویری که قبلاً بارگذاری کرده از فهرست سرصفحه انتخاب نماید و یا آن را حذف کند.

عکس_سرصفحه.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45