ابزار سایت

فعال_سازی_حالت_debug

با فعال شدن این حالت که با ویرایش فایل config.php قابل دسترسی است، خطاهای PHP در صفحه ظاهر می‌شود. دقت شود که در صورت وجود خطا، ممکن است امکاناتی که از فناوری ajax استفاده می‌کنند، به درستی کار نکنند. برای فعال¬سازی حالت Debug می¬بایست، در فایل config.php در آدرس ow_includes/config.php در قسمت else از شبه کد if(defined(‘OW_CRON’) دستور false به true تغییر یابد.

define(‘OW_DEBUG_MODE’, false);   =>  define(‘OW_DEBUG_MODE’, true);

برای حالتی که Debug برای یک کرون‌جاب استفاده می¬شود، می¬بایست مقدار true برای قسمت داخل if تنظیم شود.

فعال_سازی_حالت_debug.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45