ابزار سایت

مدیریت_کاربران

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مدیریت_کاربران [2017/02/25 10:34]
admin [5-2- ناظم‌ها]
مدیریت_کاربران [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 31: خط 31:
  
 ==== 5-2-1- افزودن مدیر جدید==== ==== 5-2-1- افزودن مدیر جدید====
-همان‌گونه که در <imgref 20160822-142538>​ مشخص است، هر ناظم را می‌توان به عنوان مدیر نیز تعریف کرد. در صورتی که برای یک کاربر در این صفحه گزینه «مدیر» انتخاب شود،‌ می‌تواند به میزفرمان مدیریت دسترسی پیدا کند. به این ترتیب سامانه این امکان را فراهم کرده است تا توسط یک یا چند مدیر اداره شود. قابل ذکر است که تنها کاربر مدیر می‌تواند در این صفحه مدیر جدید تعریف کند و در حالت پیش‌فرض حالت مدیر برای ناظم‌ها انتخاب نشده است.+همان‌گونه که در <imgref 20160822-142538>​ مشخص است، هر ناظم را می‌توان به عنوان مدیر نیز تعریف کرد. در صورتی که برای یک کاربر در این صفحه گزینه «مدیر» انتخاب شود،‌ می‌تواند به میزفرمان مدیریت دسترسی پیدا کرده و تمام دسترسی‌های مدیریت به وی نیز داده می‌شود. به این ترتیب سامانه این امکان را فراهم کرده است تا توسط یک یا چند مدیر اداره شود. قابل ذکر است که تنها کاربر مدیر می‌تواند در این صفحه مدیر جدید تعریف کند و در حالت پیش‌فرض حالت مدیر برای ناظم‌ها ​غیرفعال است. همچنین دسترسی‌های اولین مدیر - یا به عبارت دیگر سازنده شبکه اجتماعی - توسط هیچ‌کدام از کاربران قابل ویرایش و محدود کردن نیست.
  
 ===== 5-3- نقش‌های کاربران ===== ===== 5-3- نقش‌های کاربران =====
مدیریت_کاربران.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45