ابزار سایت

مفسر_php_یا_mysql

آگاهی از نسخه کارگزار وب، مفسر PHP یا MySQL

برای کسب آگاهی از نسخه PHP و MySQL مورد استفاده در رایانه شخصی، می¬توان دستور phpinfo(); را در فایل config.php در آدرس ow_includes/config.php وارد کرد. بعد از وارد کردن این دستور مرورگر می¬بایست بازنشانی شود. تمامی اطلاعات مربوط به زبان برنامه‌نویسی PHP و MySQL در دو جدول CONFIGURATION و mysql نمایش داده می‌شود.

شکل 1 نمایی از جدول CONFIGURATION را نشان می‌دهد که شامل اطلاعات مربوط به کارگزار Apache و PHP است.

شکل 1: نمایی از اطلاعات کارگزار Apache و PHP

همچنین شکل زیر نشان‌دهنده مشخصات MySQL در جدولی به نام mysql است.

شکل 2: نمایی از اطلاعات MySQL

بعد از مشاهده اطلاعات مورد نیاز، حتماً کد اضافه‌شده به فایل config.php حذف شود.

مفسر_php_یا_mysql.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45