ابزار سایت

مقدمه_راهنمای_کاربری_و_راهبری_افزونه_ها

فصل 1- مقدمه

به جهت توسعه قابلیت‌ها و کارکردهای موتور شبکه اجتماعی موتوشاب، بستری تحت عنوان افزونه فراهم شده است. تاکنون افزونه‌های مختلفی برای گسترش قابلیت‌های این موتور شبکه اجتماعی توسعه یافته است. در این بخش به شرح چگونگی استفاده از افزونه‌ها و طریقه راهبری و مدیریت آن‌ها پرداخته شده است. بدین‌ مقصود، هر افزونه در سه بخش «مقدمه»، «شرح افزونه» و در نهایت «قابلیت‌های مدیریتی» شرح داده شده است.

مقدمه_راهنمای_کاربری_و_راهبری_افزونه_ها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45