ابزار سایت

نحوه_به_روزرسانی_خودکار_افزونه_ها_و_پوسته_ها

برای بررسی به‌روز بودن افزونه‌ها و یا پوسته‌ها در قسمت مدیریت روی آیکون دایره‌ای شکل کلیک کرده و سپس گزینه بررسی ‌به‌روزرسانی انتخاب شود. سپس در قسمت افزونه‌های نصب‌شده، کادر سبزرنگی حول افزونه‌هایی که قابلیت به‌روز‌رسانی دارند نمایش داده می‌شود. با رفتن روی این افزونه‌ها و انتخاب گزینه‌ به‌روزرسانی. تایید نهایی برای به‌روزرسانی نمایش داده می‌شود‌ (شکل 1).

شکل 1: تایید نهایی به‌روزرسانی

پس از مرحله بالا تنظیمات FTP برای به‌روزرسانی درخواست می‌شود‌(شکل 2).

شکل 2: درخواست تنظیمات FTP

نحوه_به_روزرسانی_خودکار_افزونه_ها_و_پوسته_ها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45