ابزار سایت

نسخه_های_php_که_قابل_اطمینان_نیستند

نسخه‌های PHP که قابل اطمینان نیستند

نسخه‌های از PHP که تعدا زیادی مشکل امنیتی برای آن‌ها گزارش و حل شده است را به عنوان نسخه‌های نامطمئن PHP می‌دانند. برای مثال نسخه‌ی 5.5.12 و 5.4.28 جزئی از این نسخه‌ها هستند.

استفاده از این نسخ توصیه نمی‌شود، اما در صورت استفاده لازم است Patchهای امنیتی مربوط اعمال شود.

نسخه_های_php_که_قابل_اطمینان_نیستند.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45