ابزار سایت

هشتگ

ساختارهای مورد پذیرش هشتگ

ساختار مورد قبول هشتگ، کلمات ۲ تا ۶۴ حرفی است که از حروف فارسی، انگلیسی، نیم‌فاصله، اعداد فارسی و انگلیسی و پایین‌خط (Underline) تشکیل شده باشد.

هشتگ تنها در صورتی قبول می‌شود که بعد از فاصله، شروع خط، تب و پرانتز باشد.

به طور دقیق‌تر، عبارت منظم زیر بررسی می‌شود.

((( |^|\n|\t|>|\(|\))#)((\w|\x{200C}|\x{200F}|‌){2,64}|([\x{0600}-\x{06FF}\x|\x{200C}|\x{200F}|‌]{2,64})))

برخی پیوند‌ها در مورد توضیح ساختار هشتگ در شبکه‌های اجتماعی معتبر:

https://moz.com/blog/how-hashtags-work-on-twitter-instagram-google-plus-pinterest-facebook-tumblr-and-flickr

https://ux.stackexchange.com/questions/80489/why-arent-hyphens-or-dashes-allowed-in-hashtags

https://www.hashtags.org/featured/what-characters-can-a-hashtag-include/

https://www.marketing-interactive.com/how-to-use-hashtags-at-its-best/

http://www.codetable.net/unicodecharacters?page=7

ساختارهای مورد پذیرش منشن

ساختار مورد قبول اشاره به نام‌های کاربری، کلماتی است که از حروف انگلیسی و آندرلاین تشکیل شده باشد.

منشنتنها در صورتی قبول می‌شود که بعد از فاصله، شروع خط، تب و پرانتز باشد.

به طور دقیق‌تر، عبارت منظم زیر بررسی می‌شود.

  ((( |^|\n|\t|>|>|\(|\))@)(\w+))
هشتگ.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45