ابزار سایت

ویدیو

فصل 12- ویدیو

بخش «ویدیو» نمایش‌دهنده ویدیوهای به اشتراک گذاشته‌شده توسط خود کاربر و یا کاربران دیگر است. کاربر با انتخاب گزینه «ویدیو» از نوارابزار مطابق شکل 1 وارد بخش «ویدیو» می‌شود. در این صفحه با کلیک بر روی «اضافه سازی ویدیو» می‌توان ویدیوهای مورد نظر را بارگذاری نمود. در صفحه «ویدیو» می‌توان آخرین ویدیوهایی که توسط کاربران دیگر قرار داده‌شده و یا ویدیوهایی که بیشترین امتیاز را توسط کاربران گرفته‌اند را مشاهده نمود. برای جستجوی ویدیوها و مشاهده برچسب‌ها می‌توان بر روی گزینه «مرور به وسیله برچسب» کلیک کرد و ویدیو مورد نظر را جستجو نمود. علاوه‌ بر آن می‌توان آخرین ویدیوهایی که توسط دوستان کاربر و یا خود کاربر بارگذاری شده را مشاهده کرد.

شکل 1: ویدیو

کاربر با کلیک بر روی یک ویدیو وارد صفحه‌ای مطابق شکل 2 می‌شود و می‌تواند در بخش «دیوار» که پایین ویدیو قرار دارد نظر خود را در مورد ویدیو بنویسد. همچنین مجموع امتیاز داده‌شده توسط کاربران دیگر و یا امتیازی که خود کاربر به ویدیو داده است را مشاهده نماید.

شکل 2: صفحه یک ویدیو

در این صفحه صاحب ویدیو امکان تعیین «سطح دسترسی»، «حذف‌کردن ویدیو» و یا «ویرایش اطلاعات ویدیو» را دارد. همچنین می‌تواند در بخش «دیوار» مطابق شکل 3 دیدگاه کاربران دیگر و یا نظرات خود را پاک کرده و یا گزارش تخلف دیدگاه کاربران دیگر را به مدیر سامانه اطلاع دهد.

شکل 3: پاک کردن و یا گزارش تخلف دیدگاه‌ها در قسمت دیوار

زمانی که کاربر امکان دسترسی به ویدیو فردی را داشته باشد می‌تواند وارد صفحه ویدیو آن فرد مطابق شکل 4 بشود. در این صفحه وی امکان مشاهده «برچسب‌های ویدیو» و «ویدیو سایر کاربران» را دارد و همچنین امکان ثبت گزارش تخلف برای ویدیو و دیدگاه‌های کاربران دیگر را دارا است.

شکل 4: صفحه مختص یک ویدیو که توسط کاربر دیگری ایجاد شده است

12-1- افزودن ویدیو

در صفحه «افزودن ویدیو» با استفاده از کد نمایش وب‌گاه‌های منبع فیلم مانند یوتیوب و گوگل‌ویدیو می‌توان ویدیو مورد نظر را بارگذاری نمود. همچنین اطلاعاتی مانند عنوان، توضیحات درباره ویدیو، انتخاب برچسب برای ویدیو جهت یافتن در جستجو و همچنین سطح دسترسی به ویدیو را مشخص نمود.

شکل 5: افزودن ویدیو

در قسمت کد ویدیو کاربر می‌تواند کد ویدیو در سایت دیگر برای مثال آپارات را دریافت کرده و در اینجا وارد نماید.

شکل 6: تصویر دریافت کد ویدیو در سایت آپارات

پس از بارگذاری، ویدیو نسبت به سطح دسترسی برای مشاهده در قسمت داشبورد دوستان کاربر نمایش داده می‌شود.

ویدیو.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45