ابزار سایت

کاربردهای_کران_جاب

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
کاربردهای_کران_جاب [2016/09/21 07:19]
admin
کاربردهای_کران_جاب [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 6: خط 6:
   * افزونه اخبار: با استفاده از کران‌جاب، در صورت حذف افزونه کلیه تصاویر ارسالی افزونه را حذف می‌کند.   * افزونه اخبار: با استفاده از کران‌جاب، در صورت حذف افزونه کلیه تصاویر ارسالی افزونه را حذف می‌کند.
   * افزونه رایانامه:​ با استفاده از کران‌جاب، کلیه رایانامه‌هایی که می‌بایست ارسال شوند، مانند رایانامه تایید عضویت، رایانامه فعالیت‌های انجام شده و ... ارسال می‌شوند.   * افزونه رایانامه:​ با استفاده از کران‌جاب، کلیه رایانامه‌هایی که می‌بایست ارسال شوند، مانند رایانامه تایید عضویت، رایانامه فعالیت‌های انجام شده و ... ارسال می‌شوند.
-  * افزونه حریم خصوصی: با استفاده از کران‌جاب، امکان به‌روزرسانی سطح دسترسی نوشته‌های پیشین کاربر مهیا می‌شود. در صورت عدم استفاده از سازوکار کران‌جاب، سامانه مجبور به اجرای این فرایند سنگین در حین پردازش درخواست کاربر بوده که کندی قابل ملاحظه‌ای را منجر خواهد شد. +  * افزونه حریم خصوصی: با استفاده از کران‌جاب، امکان به‌روزرسانی سطح دسترسی نوشته‌های پیشین کاربر مهیا می‌شود. در صورت عدم استفاده از سازوکار کران‌جاب، سامانه مجبور به اجرای این فرایند سنگین در حین پردازش درخواست کاربر بوده که کندی قابل ملاحظه‌ای را منجر خواهد شد
 +  * و غیره.
کاربردهای_کران_جاب.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45